Petrol Pre-Emission Test Treatment

NIEUW! Benzinebehandeling vóór emissietest met snelle werking

Wynn’s Petrol Pre-Emission Test Treatment is een sterke speciaal geformuleerde behandeling om te kunnen beant-woorden aan de nieuwe emissienormen. Het bevat 4 specifieke elementen, die emissies verminderen. De sterk geconcentreerde formule reinigt het ganse brandstof-systeem, herstelt de verbrandingsefficiëntie en vermindert uitlaatrook, CO en HC emissies.

  • Speciale formule om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe emissienormen.
  • Vermindert CO en HC emissies.
  • Vermindert uitlaatrook.
  • Verbetert de verbranding, motorprestatie en brandstofbesparing.
  • Reinigt de verstuivers en herstelt hun spuitpatroon.
  • Helpt om het volledige brandstofsysteem te reinigen, inclusief katalysatoren en benzine deeltjesfilters.

Applications

✓ Voor alle benzinemotoren, inclusief met indirecte en directe verstuiving en hybridemotoren.
✓ Compatibel met alle onderdelen van benzinesystemen, inclusief katalysatoren en benzine deeltjesfilters.
✓ Voor benzine en biobenzine tot E10.

Directions

✓ Een fles van 500 ml aan de benzinetank toevoegen, die tenminste 30 l benzine bevat.
✓ Tenminste 50 km op de snelweg rijden alvorens een officiële emissietest te laten uitvoeren.
✓ Kan gebruikt worden als curatieve behandeling als het voertuig afgekeurd werd wegens emissies.
✓ Voor de beste resultaten, toevoegen alle drie tankvullingen en 150 km vóór men naar de APK/autokeuring gaat.
✓ De resultaten kunnen variëren op basis van de onderhoudsservice, voertuigleeftijd en kilometerstand.
✓ De fles is ook geschikt voor vulkanalen zonder dop.

Packaging

PN 35792 – 12x500ML - EN/FR/DE/NL/IT/ES/PT

Eigenschappen

Professioneel

Moderne en oudere voertuigen hebben specifieke behoeften, die om een chemische oplossing vragen om optimaal motorrendement en rijcomfort te verkrijgen. De huidige technisch geavanceerde brandstofsystemen zijn zeer fijn afgesteld en daarom gevoeliger voor ontregeling te wijten aan chemische reacties van de brandstof. Dit kan vervuiling van het brandstofsysteem veroorzaken, alsook een gebrek aan smering, corrosie en andere problemen. Oudere voertuigen hebben problemen om de juiste lucht/brandstof verhouding te bereiken of om een optimale verbranding te verkrijgen door de ophoping van vuil in het brandstofsysteem en slijtage van de onderdelen.

Benzine