Supremium® Diesel (1/1500)

Wynn's Supremium® Diesel is een additievencombinatie, die ontwikkeld werd om de dieselbrandstof van een normale kwaliteit naar een super kwaliteit te verbeteren, vooral in tankstations.

 • Cetaan verbeteraar
 • Verhoogt het cetaangetal van EN 590 dieselbrandstoffen met 2 tot 4 punten.
 • Vermindering van NOx en deeltjes met 20 %.
 • Vermindert het brandstofverbruik tot 4%.
 • Vergemakkelijkt koud starten.
 • Reiniging
 • Reinigt de verstuivers en het brandstofsysteem en houdt ze proper.
 • Behoudt en herstelt het optimale rendement van de motor.
 • Vermindert zwarte uitlaatrook door een verbeterde verbranding.
 • Antischuim
 • Vermindert de schuimvorming tot 60%.
 • Geen terug spatten van de brandstoffen.
 • Snelle en meer volledige vulling van de tank (> 15 %).
 • Corrosie inhibitor
 • Vermindert roest en corrosie in het injectiesysteem.
 • Verhindert aantasting en slijtage van de onderdelen van het brandstof-
 • systeem.
 • Smeermiddel
 • Smeert en beschermt de brandstofpomp en verstuivers.

Applications

Aanbevolen voor alle dieselmotoren van voertuigen.
Ook voor rode dieselbrandstof (wegenbouw voertuigen, tractoren, marine).

Directions

Normale dosering: 0,066 % (1 liter voor 1500 liter dieselbrandstof).
Gebruik indien mogelijk een geijkte doseereenheid (op tankwagen of opslagtank).

Packaging

PN 25399 – 200 l

Eigenschappen

Fleet

Moderne en oudere voertuigen hebben specifieke behoeften, die om een chemische oplossing vragen om optimaal motorrendement en rijcomfort te verkrijgen. De huidige technologisch geavanceerde brandstofsystemen zijn zeer fijn afgesteld en daarom gevoeliger voor ontregeling te wijten aan chemische reacties van de brandstof. Dit kan vervuiling van het brandstofsysteem veroorzaken, alsook een gebrek aan smering, corrosie en andere problemen. Oudere voertuigen hebben problemen om de juiste lucht/brandstof verhouding te bereiken of om een optimale verbranding te verkrijgen door de ophoping van vuil in het brandstofsysteem en slijtage van de onderdelen.

Diesel